Atatürkten Sultan Vahdettine Mektup

Sairinelinde81@gmail.com


Karabekir Paşayı katlim için göndermişsiniz
Malümâtıma göre ferman zâtı şahanenizdendir
Ehli makamın emrine uyulur lâkin istekleriniz,
Düşman menfaatlerinin temini merkezindedir

Tevâlisinde ibraz buyurduğunuz acizliğe rağmen
Kuvvetlerimiz her tür mukavemete muktedir
Düşmana muvaffakiyet şimdilik hayal ise de
Hakikat olması da uzak bir ihtimal değildir

Memleket istikbalini ingilize emânet ettiniz
Revâ gördüğünüz esâret midir bu asil millete
Orduların terhisi emrini bana şahsen verdiniz
Ancak meslek düsturum nâmüsaitti ihânete

Asker cephede tütünü çayı bile bulamazken
Zâtı şahaneniz fevkalade sıhhat ve âfiyette
Ölümü esârete yeğlemek takdire şayansa da
Zannımca aklınız manda dedikleri teslimiyette

Katlime vazifeyle hilâfet ordularını bile salsanız
Tam bağımsızlık millet vicdânına emniyette
Devleti düşmana muvaffak etmek yok mudur?
Yüce milletin pâdişahına verdiği ehliyette

Elinize geçmek bahtiyarlığına erişeceğini umduğum
İşbu mektuba ve binâen belirttiğim her ehemmiyete,
Emsalsiz kudretinizin iştirakini arz ederim
Cephede düşmana gösterdiğimiz mukavemete

Allaha ısmarladık pâdişahım
Devlet asâyişi oluncaya dek yeniden berkemal..........
Aziz Türk milleti adına,
Milli irâde orduları baş kumandanı Mustafa Kemal.
 
Sayac :1315 // Son Güncellenme : 2020-02-18

Toplam Online Ziyaretçi : 4